ทำไมต้อง จุฬาติวเตอร์โฮม

 • สอนสดแบบตัวต่อตัว
  ทุกวิชา ทุกระดับชั้น
 • ส่งติวเตอร์ติวเข้มถึงบ้าน
  ทุกเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
 • เรียนพิเศษที่บ้าน
  เลือกวัน เวลา ได้ตามสะดวก
 • เน้นปรับพื้นฐานก่อน
  สร้างความแข็งแกร่งให้น้องๆ
 • ติวเข้มพิชิตโจทย์ยาก
  ด้วยเทคนิคลัดเพียบ

ทีมติวเตอร์มากกว่า 1,000 คน

ติวเตอร์มากด้วยประสบการณ์สอน จากรั้ว จุฬา เกษตร ธรรมศาสตร์ มหิดล ฯลฯ ผ่านการคัดเลือกโดยเน้นทักษะการสอนดีเยี่ยม
ทีมติวเตอร์มากกว่า 1,000 คน กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล

ติวสอบเข้า ป.1 / ม.1 / ม.4 / Entrance, อนุบาล ประถม 1-6, ม.ต้น - ม.ปลาย, CU-TEP CU-AAT SAT TU-GET TOEIC IELTS TOEFL

ทีมติวเตอร์ทีมติวเตอร์

คอร์สติวสอบแข่งขัน สอนสดแบบตัวต่อตัว

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  คอร์สติวสอบเข้า ป.1

  ติวเข้มสอบเข้า รร.สาธิตจุฬา,
  รร.สาธิตเกษตร, รร.สาธิต มศว.
  ประสานมิตร, รร.สาธิต ม.รามคำแหง,
  รร.สาธิต ม.สวนสุนันทา,
  รร.เซนคาร์เบรียล,
  รร.กรุงเทพคริสเตียน, รร.อัสสัมชัญ,
  รร.ราชินีบน, รร.พระพฤทัยคอนแวนด์,
  รร.วัฒนาวิทยาลัย, รร.มาแตร์เดอี,
  รร.เซนต์โยเซฟคอนแวนด์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  คอร์สติวสอบเข้า ม.1

  ติวเข้มสอบเข้า รร.สาธิตปทุมงวัน,
  รร.สวนกุหลาบ, รร.สามเสน,
  รร.สตรีวิทยา, รร.บดินเดชา, รร.หอวัง,
  รร.เตรียมฯ พัฒนาการ, รร.เทพศิรินทร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  คอร์สติวสอบเข้า ม.4

  ติวเข้มสอบเข้า รร.เตรียมอุดม,
  รร.มหิดลวิทยานุสรณ์,
  รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย,
  รร.เตรียมทหาร

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  คอร์สติวสอบเข้ามหาลัย

  ติวเข้มสอบ Admission, GAT-PAT,
  O-Net, ติวสอบรับตรงทุกมหาลัย,
  สอบ 9 สามัญ, SAT, IGCSE,
  Smart 1, TU-GET, CU-TEP,
  CU-AAT, CU-ATS, CU-BEST,
  TOEIC, TOEFL, IELTS

ติวเข้มรายวิชา ทุกระดับชั้น สอนพิเศษถึงบ้าน ตัวต่อตัว

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

ผลงานการสอนของสถาบัน

น้องพริม

ด.ญ.รวมพร จูศิริวงศ์

สอบติด ม.1 รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน

น้องชมพู่

จุฑามาศ ไชยันโต

สอบติด ม.1 รร.บดินทราเดชา

น้องแฟรง

ศุภกร เสถียรวงศา

สอบติด ม.1 รร.บดินทรเดชา

น้องเมฆ

ชินทัช วินระทัย

สอบติด ม.1 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

น้องแบม

ปิญาณี สุมานพ

สอบติด ม.1 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

น้องเอิร์น

ชนิกานต์ พรหมวิจิตรการ

สอบติด ม.1 รร. ศึกษานารี

น้องแบม

พิชญาภรณ์ บุรุษภักดี

สอบติดม.1 รร.หอวัง

น้องอัย

พิชยา ทิพย์ศิริ

สอบติดม.1 รร. หอวัง

น้องแซม

แซมเมียวแบสคินส์

สอบติดม.1 รร.เทพศิรินทร์

น้องเกื้อ

กอบเกื้อ ฐานทองดี

สอบติด ม.1 อันดับที่ 7 ห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

น้องลูกชิ้น

อรรณพ โกยสมบูรณ์

โรงเรียนเทพอักษร สอบเข้า ม.1 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

น้องมิลค์

วรรณิชา เนียมสร้อย

สอบติด ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

น้องส้ม

นงนภัส วีระผล

สอบติด รร. สตรีวิทยา 2 ระดับชั้น ม.1 แผนกทั้วไป ได้อันดับ 2

น้องโฟล์ค

นวภู แก้วกาญจน์

สอบติดโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

น้อง

กุลภณ สรรค์โสภณ

รร.ชินวร สอบเข้า ม.1 รร.บดินทรเดชา 2 (สิงห์ สิงหเสนีย์) ติดลำดับที่ 46

น้องลีออน

วรัท จำนงบุตร

สอบเข้า ม.1 สวนกุหลาบรังสิต

น้องแบงค์

นพดล บัวสอน

สอบติด ม.1 ห้อง EP รร.สวนกุหลาบธนบุรี

น้องเพลง

กัญชรส ภูแสวงศักดิ์กุล

สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ

น้องมีส

ลมีส สาดและ

สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ

น้องบอส

กรณัฐ พรหมบุตร

สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ

น้องเยียร์

นพรดา ศิริเสถียร

สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ

น้องมอส

ชลาธร กุลธรชลานัน

สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ

น้องหมื่น

สายฟ้า เบ็ญจาธิกุล

สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ

น้องมาร์ค

ชลันธร กุลธรชลานัน

สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ

น้องต้า

สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ

น้องพีรวิชญ์

สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ

น้องบูม

สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

ไดม่อน

ธัญชนก ตรึงจิตวิลาส

รร.บดินทรเดชา สอบติดทันตะ ม.ธรรมศาสตร์

น้ำหอม

วิสสุตา โชคไชยกุล

สอบติดคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬา

น้องคะนิ้ง

ธนัญชา ไตรเสนีย์รุ่งโรจน์

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง

น้องเกรส

นภัสสร อินทรสกุล

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง

จ๋า

สโรชา โกมินทร์ ร.ร.วารีเชียงใหม่

สอบติดคณะบริหาร บัญชี ม.เกษตรศาสตร์

พีช

ณัฐกานต์ สุรางค์ศรีรัฐ

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา

หลุยส์

ชวิน ตั้งกาญจนเกียรติ์

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสต์ ม.เกษตรศาสตร์

น้องยูได

ป.2 รร.เซนต์คาเบรียล

น้องยูกิ

ป.1 รร.ไทยคริสเตียน

น้องยูได

ป.3 รร.สาธิตประสานมิตร

น้องกอบัว

ป.1 รร.สารสาสน์มีนบุรี

น้องโออารื

ป.4 รร.เซนโยเซฟคอนแวนต์

น้องวิซ่า

ป.5 รร.สาธิตประสานมิตร

น้องลูกปัด

ป.2 รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์

น้องเบตง

ป.5 รร.สารสาสน์บางบอน

น้องพลอย

อภิจารี วรรณทรัพย์ผล

ม.1 รร.สามเสนวิทยาลัย

น้องมายด์

นาธาน ยินประพันธ์

ม.2 รร.อัสสัมชัญ

น้องการต์

ม.3 รร.ราชินี

น้องแนท

ม.2 รร.เบญจมราชาลัย

น้องป้อ

ณัฐกฤษ เบญจพัฒนมงคล

ม.2 รร.สารสาสน์วิเทศศึกษา

น้องชาย่า

ม.3 รร.สตรีวิทยา

ศุภชัย

พงศ์สัมฤทธิ์ผล

ม.4 รร.อัสสัมชัญ

น้องปัน

ปิติกร บูรณะคุณาภรณ์

ม.4 รร.โยธินบูรณะ

น้องพิม

อิสริยาภรณ์ วรรณทรัพย์ผล

ม.4 รร.โยธินบูรณะ

น้องบุญ

ม.6 รร.เซนโยเซฟทิพวัล

น้องภูมิ

เศรษฐภูมิ อัคราสีกุล

ม.6 รร.เซนต์คาเบรียล

น้องวิน

ม.4 รร.กรุงเทพคริสเตียน

น้องปริม

ศุจินธร เรียบร้อยเจริญ

ม.6 รร.บดินเดชา

น้องปริ้นส์

ปิยนันท์ ศรีสิรินันท์

รร.สตรีวิทยา2 สอบติดคณะวิศวะ จุฬาฯ

น้องทัน

ธัญญาภัทร โกษีอำนวย

รร.เซนคาร์เบียล สอบติดคณะวิศวะ จุฬาฯ

น้องฝ้าย

ภัทรพร เกิดแก้ว

รร.สาธิตเกษตร สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

น้องบูม

นาวิน เด่นเมฆา

รร.กรุงเทพคริสเตียน สอบติดคณะวิศวะ ม.เกษตร

น้องธัช

ธัชคม สกาวรัตนโยธิน

รร.ทวีชาภิเศก สอบติดคณะทันตแพทย์ฯ จุฬาฯ

น้องพลอย

รร.แกลง วิทยสถาวร

สอบติดคณะเภสัช จุฬาฯ

น้องปอ

สิริพร หลักพิพัฒน์

รร.เตรียมอุดมฯ สอบติดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

น้องเจ

ญาณิศา ธีรกีรติกุล

รร.เตรียมอุดมฯ สอบติดคณะบัญชีฯ ม.ธรรมศาสตร์

น้องแน้ก

นนทกร วชิระประสิทธิ์

รร.เตรียมอุดมศึกษา สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

น้องโบ๊ท

ธิดารัตน์ เชาวรัตน์

รร.เตรียมอุดมฯ สอบติดคณะบัญชีฯ ม.ธรรมศาสตร์

น้องแนท

ณัฐพร เหล่าประวัติกุล

รร.สตรีวิทยา สอบติดคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

น้องบอส

คเณศ รังสิพราหมณกุล

รร.เซนคาร์เบียล สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

น้องไนซ์

ณัฏฐนันท์ กมลเนตรพิสุทธิ์

รร.สารวิทยา สอบติดคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร

น้องปอ

ชญานิศ เมืองจันทึก

รร.สารวิทยา สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร

น้องพี

ภูมิ พรรณรายน์

รร.เซนคาร์เบียล สอบติดคณะวิศวะ ม.เกษตร

น้องบลู

จิติวัฒน์ อุดมศิลป์

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มช.

น้องมิ้น

รร.สาธิตเกษตร สอบติด Food Sci ม.เกษตร

น้องจูน

พรหธิดา ทองกุทัณฑ์

รร.หอวัง สอบติดคณะคุรุศาสตร์ จุฬาฯ

น้องฟาอีต

พีรณัฐ วงษอ์ารี

สอบติดม.1 รร.สวนกหุลาบวิทยาลัย

น้องบูม

ธนวิชญ์ อติกนิษฐ

สอบติด ม.1 รร.เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ

น้องเบสท์

กนกนันท์

สอบติด ม.1 รร.สตรีวิทยา

น้องปรายฟ้า

ปรายฟ้า ชุ่มจิต

สอบติด ม.1 รรสามเสน

น้องอู๋

ธีรวุฒิ ริรัตนพงษ์

สอบติด ม.1 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

น้องไอซ์

พัชชา สุรรักษ์

ม.3 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

น้องกาย

ยานนาพงศ์ โอฬาริกเดช

สอบติด ม.1 รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)

น้องลี่

ณัฐลินี เจนโสภณ

สอบติด ม.1 รร.สาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วโรฒปทุมวัน

น้องฟลุ๊ก

นรภัทร์ เจริญลา

สอบติด ม.1 รร.เทพศิรินทร์

น้องอีฟ

บุษยมาส ญาณโกมุท

สอบติด ม.1 รร.หอวัง

น้องชาแนล

พราวฟ้า แซ่ลี้

สอบติด รร.สตรีวิทยา

น้องบีม

วลัยพรรณ ศิริวลัยหนู

สอบติด รร.บดินทรเดชา

น้องพี

นายพีรสิชฌ์ จีนะวัฒน์

ม.4 รร.วชิราวุธวิทยาลัย

น้องปริ้น

ม.6 รร.สตรีวิทยา 2

น้องโบว์

นส.เบญวรรณ วงศาขจรกิจ

ม.6 รร.หอวัง

น้องไหม

ม.4 รร.ศึกษานารี

น้องบีม

นายณัฐวัตร จันทราภากร

ม.6 รร.เทพศิรินทร์

น้องเนย

นส.ศิรประภา ชัยแช่มชื่น

ม.6 รร.หอวัง

น้องแน้ก

นายนนทกร วชิระประสิทธิ์

ม.6 รร.เตรียมอุดมศึกษา

น้องโบ้ท

นส.ธิดารัตน์ เชาวรัตน์

รร.เตรียมอุดมศึกษา

น้องแนท

นส. ณัฐพร เหล่าประวัติกุล

ม.6 รร.สตรีวิทยา

น้องบลูเบอรรี่

นส.ฐิติวรดา ถนอมศรี

ม.5 รร.บดินทรเดชา

น้องปริม

นส.ทวีพร เศรษฐปราโมทย์

ม.6 รร.มาแตร์เดอี

น้องเบน

ม.5 รร.สาธิตรามคำแหง

น้องเบริ์ด

นายภัทรพล วัฒนภิโกวิท

ม.6 รร.เทพศิรินทร์

น้องกัน

นายเอกภณ ลิ่วธำรงกุล

ม.6 รร.เซนต์คาเบรีบล

น้องบอล

นายณัฐกมล พงศ์เต็มสุข

ม.6 รร.เทพศิรินทร์

น้องบัส

นายชัชพงษ์ คุณสมบัติ

ม.6 รร.สตรีวิทยา 2

น้องโฟกัส

ม.3 รร.สตรีวิทยา

น้องปิง

นายพศวีร์ ลิ้มอิ่ม

ม.6 รร.เทพศิรินทร์

น้องขนุน

นายสุรศร์ภาส วชิรพงศ์หิรัญ

ม.6 รร.หอวัง

น้องโอม

นายเศรษฐศักดิ์ บำรุงผล

ม.6 รร.หอวัง

น้องเอม

ป.6 รร.ราชินีบน

น้องปลั๊ก

ม.4 รร.เซนต์คาเบรียล

น้องปริ้น

ม.6 รร.โยธินบูรณะ

น้องเจด

ระดับอนุบาล Singapore International School

น้องเอิร์ท

นายวรากร ศักดา

ม.6 รร.เทพศิรินทร์

น้องโอ้

นายณัฐภูมิ พิทักษ์เดชาธนกิจ

ม.6 รร.เซนต์คารเบรียล

น้องเนส

น้องเนส สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬา

มิกกี้

เศรษฐพันธุ์ โพธิ์พิบูลสุข

สอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ มศว.

ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา

 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา
 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา
สมัครเรียนทางไลน์ รวดเร็ว
 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา
 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา
 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา
 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา
 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา
 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา
 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา
 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา
 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา
 • ส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่ไว้วางใจเรา

จุฬาติวเตอร์โฮม ศูนย์รับสอนพิเศษตามบ้าน แบบตัวต่อตัว ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง