ทีมติวเตอร์ทุกวิชา

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่แพ็ต

  นาวินี เพ่งพิศ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เน็ท

  อลิษา คงไพศาลถาวร

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ต้น

  จักรกริช เกกินะ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่แบงค์

  พงษ์พัฒน์ ประวุฒิกุล

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่แบงค์

  ทศพล แจ่มกาญจนโลหะ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ฟีฟ่า

  รัฐชิน์ตะ ประกาศสัจธรรม

  คณะเเพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เจน

  ศันสนีย์ โชติเจริญสิน

  คณะเเพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เจนนี่

  กิตติพร ยุวธนากร

  คณะสัตวแพทยศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่พิม

  บุญญิสา บุญทรัพย์

  คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่แอ้

  สุทัตตา สุขสิน

  คณะทันตแพทยศาสตร์

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่พิด

  พิชญา สิทธิโชคพันธ์

  คณะทันตแพทยศาสตร์

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่แนน

  ธมลวรรณ บวรพฤติพงศ์

  คณะเภสัชศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เทล

  อภิสิทธิ์ สิทธิธรรมากุล

  คณะเภสัชศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่กิ้ง

  กณิชชา ศิริศักดิ์

  คณะครุศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่กัน

  วรกัญ รัตนพันธ์

  คณะครุศาสตร์

  เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ส้ม

  อภิษฎา ขาวสุทธิ์

  คณะครุศาสตร์

  เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่น้ำ

  ปิยนุช มงคล

  คณะครุศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่มิ้น

  ธราเทพ ซันลี

  คณะครุศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่แบงค์

  ชิดชนก นพรัตน์

  คณะสหเวชศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ตี่

  ขนิษฐา ประทุมมา

  คณะสหเวชศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่จิ๊บ

  เกษวรางค์ ใจตุ้ย

  คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่สานุ

  สานุพัฐ มหามิตร

  คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่อาร์ท

  อติชาติ ฤทธิ์ธาอภินันท์

  คณะวิทยาศาตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ชืชา

  ชิดชนก กสิบาล

  คณะวิทยาศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ซายด์

  ซัลนี่ พันธ์นงค์

  คณะวิทยาศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่อายด์

  กาญจนา บำรุงศรี

  คณะวิทยาศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่อุ้ม

  จุฬารัตน์ อาสานอก

  คณะวิทยาศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่มิ้น

  วลัยกร ชั้นเสวิกุล

  คณะอักษรศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่มิ้น

  อัจจิมา ธรรมวุฒิอนันต์

  คณะนิเทศศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ดีดี

  เพ็ญประภา ศิวรานนท์

  คณะศิลปศาสตร์ เอกอังกฤษ ภาษาเยอรมัน

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ไมล์

  พรปวีณ์ สุขสาคร

  คณะรัฐศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่มิ้นท์

  ฐิตารีย์ กิตติธนโรจน์

  คณะรัฐศาสตร์ เอกสังคมวิทยาฯ

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่จ๋อมแจ๋ม

  กรกมล เอี่ยมศิริ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เจเจ

  จิรสิทธิ์ จินตศักดิ์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เดียร์

  ลัษณพร พูลนา

  ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าฯ

  ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่พั้นช์

  สุทธาทิพย์ กล่ำทวี

  คณะอักษรศาสตร์ภาคอินเตอร์ (BALAC)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ลูกหว้า

  สิริมนต์ จิตแกล้ว

  คณะสหเวชศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่พลอย

  พัทธานันท์ จริยะกุลสิทธิ์

  คณะวิทยาศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่มอมเม่

  ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ม.ธรรมศาสตร์

  ป.โท คณะแพทยศาสตร์

  ม.ธรรมศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เม

  ภัทรสุดา เถลิงศักดิ์ไพศาล

  คณะพาณิชศาสตร์เเละการบัญชี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เปาะแป๊ะ

  ดุจมาดา แว่นทิพย์

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีฯ เอกการเงิน

  ป.โท การตลาด ม.ธรรมศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่แม๊ก

  ภูมิตะวัน เตี๋ยประดิษฐ์

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ฟ้า

  อัญธิญา ศุภบรรพต

  คณะมนุษยศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ยูกะ

  มุทิตา ทามากาวา

  คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เบญ

  เบญจิรา บุญเพชร

  คณะวิทยาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ปิงปอง

  ภรต สุภางค์ยุทธ

  คณะวิทยาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่แอปเปิ้ล

  กฤษณา ฤทธิ์ประเสริฐ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ป๊อปแป๊ป

  ฑิตฐิตา ชูเขียว

  คณะวิทยาศาสตร์

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯ

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่พาว

  ดาราวรรณ เตโช

  คณะวิทยาศาสตร์

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ฟ้า

  สิปาง สายสุข

  คณะวิทยาศาสตร์ ภาคคณิตศาสตร์ประยุกต์

  สถาบันพระจอมเกล้าฯ

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่แพรว

  สินิทธา รอดพันธุ์

  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

  สถาบันพระจอมเกล้าฯ

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เกมส์

  ศรัณย์ ตันติวราพันธ์

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.มหิดล

  หลักสูตรนานาชาติ เกียรตินิยมอันดับ1

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่แจม

  พิชชาพัชร สัตยารักษ์

  คณะอักษรศาสตร์

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ปอน

  เสาวลักษณ์ สุวรรณศิล

  คณะอักษรศาสตร์

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่มิ้น

  รินรตรี วงศ์อยู่

  คณะวิทยาศาสตร์ เอกจุลชีววิทยา

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เนส

  ณัฐณิชา อเนกสิทธิสิน

  คณะเศรษฐศาสตร์

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่นาย

  รัตติยา ปิ่นเพชรพงศ์

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์

  ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทีมติวเตอร์ TOEIC

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
  จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เบียร์

  นัฐทวรรณ โรจน์วิมลการ

  คณะมนุษยศาสตร์ เอกจิตวิทยา

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
  จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่พี

  ชนิสร์ สุทธิยุทธ์

  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เอกทฤษฎีศิลป์

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
  จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่อุ้ม

  สกุลตลา ภาคีฉาย

  คณะ Business สาขา Accounting

  HELP University

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
  จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ฮานิข

  ฮานีซ๊ะ มูซอ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกโยธา

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
  จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่มีน

  สุขวรรณ ภมรศิริ

  คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทีมติวเตอร์ SAT

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
  จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เม

  มนัญฌา ไชยโย

  คณะเศรษฐศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
  จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ปริม

  ลภัส อมะลัษเฐียร

  คณะเศรษฐศาสตร์ (BE) ภาคอินเตอร์

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
  จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่เพชร

  เพชรรัตน์ ปกจ้าย

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคอินเตอร์

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
  จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่บันบัน

  บรรณกร เนาถาวร

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกการบัญชี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย
  จุฬาติวเตอร์โฮม สอนพิเศษตามบ้าน ติวเข้ามหาลัย

  ติวเตอร์ : พี่ป๊อป

  ณภาภัช สุขชัยปราการปภา

  คณะเศรษฐศาสตร์ EBA

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาติวเตอร์โฮม ศูนย์รับสอนพิเศษตามบ้าน แบบตัวต่อตัว ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง