หลักสูตร / ค่าเรียน

หลักสูตรปกติ (เน้นทำเกรดวิชาต่างๆ)

เรียนตัวต่อตัวตามบ้าน
ระดับชั้น ราคา / คน / ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน
อนุบาล 225 175 150 150
ประถม ป.1 – ป.6 225 175 150 150
มัธยม ม.1 – ม.6 250 200 175 175
มหาวิทยาลัย 300 250 200 200
เรียนผ่าน Video Call
ระดับชั้น ราคา / คน / ชั่วโมง
1 คน 2 คน
ประถม ป.1 – ป.6 175 125
มัธยม ม.1 – ม.3 200 150
มัธยม ม.4 – ม.6 225 175
มหาวิทยาลัย 250 200
ระดับชั้น ราคา / คน / ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน
อนุบาล 225 175 150 150
ประถม ป.1 – ป.6 225 175 150 150
มัธยม ม.1 – ม.6 250 200 175 175
มหาวิทยาลัย 300 250 200 200

หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร Inter หรือ English Program คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ชม. ละ 50-100 บาท

หลักสูตรเตรียมสอบเข้า

เรียนตัวต่อตัวตามบ้าน
หลักสูตร ราคา / คน / ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3-4 คน
คอร์สติวสอบเข้า ป.1 ดูรายละเอียด
สาธิตจุฬา, สาธิตเกษตร และ รร.ต่างๆ
225 175 150
คอร์สติวเข้า ม.1 ดูรายละเอียด
รร.สาธิต ต่างๆ และรร.ชั้นนำต่างๆ ของรัฐบาล
240 200 175
คอร์สสอบเข้า ม.4 ดูรายละเอียด
รร.เตรียมอุดม, รร.มหิดลวิทยานุสรณ์, รร.เตรียมทหาร, รร.จุฬาภรณ์ และ รร.ชั้นนำต่างๆ ของรัฐบาล
250 200 175
คอร์สติวสอบเข้ามหาลัย ดูรายละเอียด
ติวสอบ TCAS, Admission, GAT-PAT, O-Net, สอบ 9 สามัญ , ติวสอบรับตรง, CU-TEP, CU-BEST, TU-GET, TOEIC
300 250 200
คอร์สเรียนหลักสูตรอินเตอร์ ดูรายละเอียด
TOEFL, IELTS, IGCSE, GED, A Level, SAT, CU-AAT, CU-ATS
350 300 250
คอร์สภาษาต่างประเทศ
จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี บาลี สเปน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
300 - 350 250 - 300 200 - 250
เรียนผ่าน Video Call
หลักสูตร ราคา / คน / ชั่วโมง
1 คน 2 คน
คอร์สติวเข้า ม.1 ดูรายละเอียด
รร.สาธิต ต่างๆ และรร.ชั้นนำต่างๆ ของรัฐบาล
200 150
คอร์สสอบเข้า ม.4 ดูรายละเอียด
รร.เตรียมอุดม, รร.มหิดลวิทยานุสรณ์, รร.เตรียมทหาร, รร.จุฬาภรณ์ และ รร.ชั้นนำต่างๆ ของรัฐบาล
225 175
คอร์สติวสอบเข้ามหาลัย ดูรายละเอียด
ติวสอบ TCAS, Admission, GAT-PAT, O-Net, สอบ 9 สามัญ , ติวสอบรับตรง, CU-TEP, CU-BEST, TU-GET, TOEIC
250 200
คอร์สเรียนหลักสูตรอินเตอร์ ดูรายละเอียด
TOEFL, IELTS, IGCSE, GED, A Level, SAT, CU-AAT, CU-ATS
325 275
คอร์สภาษาต่างประเทศ
จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี บาลี สเปน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
275 - 325 225 - 275
หลักสูตร ราคา / คน / ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3-4 คน
คอร์สติวสอบเข้า ป.1 ดูรายละเอียด
สาธิตจุฬา, สาธิตเกษตร และ รร.ต่างๆ
225 175 150
คอร์สติวเข้า ม.1 ดูรายละเอียด
รร.สาธิต ต่างๆ และรร.ชั้นนำต่างๆ ของรัฐบาล
240 200 175
คอร์สสอบเข้า ม.4 ดูรายละเอียด
รร.เตรียมอุดม, รร.มหิดลวิทยานุสรณ์, รร.เตรียมทหาร, รร.จุฬาภรณ์ และ รร.ชั้นนำต่างๆ ของรัฐบาล
250 200 175
คอร์สติวสอบเข้ามหาลัย ดูรายละเอียด
ติวสอบ TCAS, Admission, GAT-PAT, O-Net, สอบ 9 สามัญ , ติวสอบรับตรง, CU-TEP, CU-BEST, TU-GET, TOEIC
300 250 200
คอร์สเรียนหลักสูตรอินเตอร์ ดูรายละเอียด
TOEFL, IELTS, IGCSE, GED, A Level, SAT, CU-AAT, CU-ATS
350 300 250
คอร์สภาษาต่างประเทศ
จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี บาลี สเปน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
300 - 350 250 - 300 200 - 250

จุฬาติวเตอร์โฮม ศูนย์รับสอนพิเศษตามบ้าน แบบตัวต่อตัว ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง